מה היא שיטת ה - Neuro linguistic programing -  NLP
השיטה היא השילוב של שלושה מרכיבים:

N - neuro
מערכת החושים שלנו מעבירה מסרים של ראיה, שמיעה, תחישה, טעם וריח, למערכת העצבית במוח ושם מעובד כל המידע שאנו קולטים,  

L - linguistic
התהליכים הנוירולוגים מיוצגים במוח שלנו על ידי השפה, לפי תבניות לשוניות מובנות .בעזרת השפה ניתן להתמודד עם קיבעון ובעיות שונות .

P - programing
תכנות של תבניות חשיבה קיימות  לתבניות חשיבה חדשות, על פי הגדרת המטרות הרצויות והדרך להשגתן. 

באמצע שנות ה-70, החלה קבוצת חוקרים בהנהגת המתמטיקאי רצרד בנדלר והבלשן פרופסור גיון גרינדר לחקור מה הביא אנשים מצליחים להיות כאלו? וכיצד ניתן ללמוד מהם ?
החוקרים בחרו מגוון אנשים המצטיינים בתחומם, הם זיהו תבניות התנהגותיות, מילוליות וחשיבתיות.
הסתבר כי התבניות אשר נמצאו במחקר זה ניתנות ללמידה.
הם פיתחו שיטה חדשנית וקלה ללימוד, המביאה לתוצאות יוצאות דופן ובזמן קצר.
תחילה יושמה השיטה בארה"ב ולאחר מכן ברחבי העולם וגם בישראל .

ההנחה שמאחורי השיטה היא שההתנהגות שלנו מונעת על ידי התת מודע של מוחנו.
על מנת להשיג שינוי התנהגותי רצוי, פותחו טכניקות וכלים המאפשרים
לגשת אל התת המודע ולבצע באמצעותו את השינוי.
בשנים האחרונות השיטה הופכת לפופולריות ביותר. עוצמתה ביכולתה לסייע תוך זמן קצר, בהשגת מטרה מוגדרת .